Opinionsläget idag

Opinionsläget idag

Sverigedemokraterna har vind i seglen. Sedan februari i år är partiet näst störst i opinionsmätningarna, sett till ett genomsnitt av alla institutens resultat. För tillfället skiljer det fyra procentenheter ner till trean – Moderaterna. Upp till ledaren...
Vad anser ni om LSS?

Vad anser ni om LSS?

Sverigedemokraterna strävar efter ett samhälle där personer med funktionsnedsättning får det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Att regeringen aviserade en översyn av LSS och i det sammanhanget nästan endast talar om att man kan kapa...
SD vill bevara kulturidentiteten

SD vill bevara kulturidentiteten

Regeringen raserar Sveriges kulturella identitet. SD står upp för den. Nu är det upp till allianspartierna att ställa sig bakom vårt avslagsyrkande, eller hjälpa regeringen att lotsa igenom en vänsterliberal kulturarvsproposition som förnekar svenskhet och...
Vad anser ni om LSS?

Vad tycker ni om klimatet?

Sverige ska fortsätta vara ett föredöme, det är viktigt att vi minskar utsläppen men utan att skada svensk konkurrenskraft. Man måste ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, konjunkturen och vad andra länder gör. Annars finns också risk att man flyttar...