”Det här är att jämställa med en sexualbrottsepidemi som tilltagit kraftigt sedan 2014. ”

Fler än var tredje kvinna mellan 16 och 24 år utsattes för sexualbrott, bara under 2017, visar en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

”Det här är helt fruktansvärda siffror som nästan är svåra att ta in. Vi kan konstatera att efter fyra år med en påstått feministisk vänsterregering, så är trygghetssituationen för landets kvinnor värre än den någonsin varit.

Denna utveckling måste bekämpas med all kraft vi kan uppbåda. Alla partier måste placera frågan i toppen av sin agenda. Jag vägrar acceptera en utveckling där min lilla systerdotter skall löpa en 34% risk att utsättas för sexualbrott, varje år, under hela sin ungdomstid.”

Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen reagerar även han kraftigt på de nya siffrorna från BRÅ:

”Det som sticker ut är ökningen av utsatta kvinnor mellan 16-24 år. Från 2016 års rekord om 26,7% till 34,4% som anses ha utsatts för minst ett sexualbrott.

Det här är att jämställa med en sexualbrottsepidemi som tilltagit kraftigt sedan 2014.

Den som inte vill lägga alla kort på bordet för att utreda samtliga orsaker får anses som medskyldig till den utveckling som sker. Sverigedemokraterna kommer fortsatt kräva skärpta straff, en mer tillgänglig och kompetent poliskår men framförallt så måste vi börja med att klarlägga all fakta kring brottens orsaker.

Vi kräver även i år ett nytt uppdrag till BRÅ om sexualbrott och ursprung.”

Rapporten: https://bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e82f/1542269790289/2018_Sammanstallning_av_centrala_resultat_fran_Nationella_trygghetsundersökningen_2018.pdf