Alla verksamheter ska inte få statligt stöd

Under sina tidiga år hade den svenska folkbildningen en avgörande betydelse för de mindre bemedlades chanser att nå bildning och personlig utveckling, vilket var en viktig grund för vår demokrati. Jämte det offentligas utbildningsalternativ och som en väg till social gemenskap, bildning och lusten att lära har folkbildningen även i dag en viktig roll.

Senast ändrat: 16 januari 2018