Anders Forsberg (SD) kommenterar riksdagens beslut att fortsatt värna den svenska skogspolitikens inriktning

Sverigedemokraterna vill utveckla det svenska skogsbruket, men då måste det vara lönsamt att bruka skogen även i framtiden. Vi är övertygade om att den ”svenska skogsbruksmodellen” med två övergripande och jämställda skogspolitiska mål – miljömålet och produktionsmålet – är det förhållningssätt som även fortsättningsvis kommer att kunna garantera ett ekonomiskt bärkraftigt och miljövänligt skogsbruk.

Anders Forsberg, Landsbygdspolitisk talesperson kommenterar:

– Därför anser vi att det är av yttersta vikt att arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper och att regeringen undviker att fortsatt försämra skogsägarnas och skogsbrukets villkor.

För närvarande pågår ett arbete inom EU med att ta fram en ny skogsstrategi. Redan i dag påverkas förutsättningarna för att bedriva en nationell skogspolitik av flera EU-direktiv och förordningar som direkt berör skogsbruket.

Ifall EU får ett allt större inflytande i dessa frågor, så leder det till ett större fokus på detaljstyrning och att ytterligare administrativa och byråkratiska hinder tillkommer. Vi anser det av yttersta vikt att Sverige fortsatt värnar den nationella beslutanderätten.

– Vi i Sverigedemokraterna känner en stor oro för att EU:s planer på en ny skogsstrategi. En sådan strategi kan bli det första steget mot en framtida gemensam skogspolitik inom EU, vilket skulle kunna få betydande negativa konsekvenser för Sverige och för den svenska skogsbruksmodellen.

Senast ändrat: 16 mars 2016