SDapp

 • SDapp

  Sverigedemokraternas absolut största kommunikationskanal är våra digitala kanaler. Majoriteten av dem som besöker någon av våra digitala kanaler gör det från en mobil plattform. Det är därför viktigt att vi också anpassar vår digitala kommunikation efter mobila plattformar.

  Den stora fördelen med de mobila plattformarna är snabbheten och den höga tillgängligheten. Vi behöver inte invänta att mottagarna av informationen tar sig till en dator för att läsa. Med en mobil plattform når vi målgrupperna direkt i skolan, på arbetet, ute i skogen, på caféet m.m. Vi kan dessutom enkelt göra informationen målgruppsanpassad – det vill säga att viss information endast når medlemmar av viss ålder, kön, geografisk placering, m.m.

  Vår officiella mobila plattform heter SDapp, och är en applikation för de vanligaste mobila plattformarna. Applikationen är gratis och tillgänglig för alla. Utgångspunkten är dock att SDapp primärt ska fungera som en kanal för internkommunikation. Målgruppen är våra företrädare, anställda, medlemmar och sympatisörer i allmänhet.

  SDapp informerar våra medlemmar om vad som sker i partiet på daglig basis. Det rör sig om både interna nyheter, samt nyheter som på ett eller annat sätt är av intresse för oss alla. I SDapp kommenterar vi även löpande artiklar som skrivs om oss och frågor som för oss är relevanta. Detta för att ge vårt perspektiv på de nyheter som är relevanta för oss.

  SDapp omfattar även kalendarium för hela organisationen, särskild funktionalitet för våra event och även en faktabank över vår politik. SDapp fungerar utifrån ett riksperspektiv, men även på distrikts- och kommunnivå. Det innebär att även lokal information, lokala nyheter och aktiviteter kommer att finnas tillgängliga i applikationen.

 • Installera SDapp

  iPhone

  För att installera SDapp på din iPhone behöver du ett Apple-ID för att hämta och köpa appar från App Store. Ditt Apple-ID är kontot du använder för att få tillgång till Apples tjänster. Om du inte har ett Apple-ID kan du skapa ett.

  När du har loggat in på Apple Store med ditt Apple-ID:
  Gå till App Store på din iPhone för att bläddra bland appar.
  Tryck på sök-knappen, nedtill i App-Store.
  I sökfältet, skriv SDapp och tryck Enter.
  Tryck på Hämta på den högra sidan av skärmen och sedan på Installera.
  Om du uppmanas till det anger du ditt lösenord. Du kan även använda Touch ID för köp av appar.
  Appen hämtas då till din enhet.

  Android

  För att installera SDapp på din Android-telefon behöver du ett Google-konto för att hämta och köpa appar från Google Play Butik. Ditt Google-konto är kontot du använder för att få tillgång till Googles tjänster. Om du inte har ett Google-konto kan du skapa ett.

  När du har loggat in på Google Play Butik med ditt Google-konto:
  Öppna appen Google Play Butik.
  I sökfältet, skriv SDapp och tryck Enter.
  Markera SDapp.
  Tryck på Installera.
  Ladda ned SDapp genom att följa instruktionerna på skärmen.

 • Policy för SDapp

  Jag samtycker till att de personuppgifter som skickats in via SDapp vid ansökan om medlemsskap i Sverigedemokraterna, registreras och behandlas av Sverigedemokraternas medlemssekretariat.
  Uppgifterna behandlas konfidentiellt och med mycket hög säkerhet.

  Dina personuppgifter behöver hållas för att upprätta röstlängder och kallelser till medlemsmöten samt olika former av utskick. I dessa fall ges ditt distrikt, din kommunförening eller vår distributör tillgång till dina uppgifter.
  Vi betraktar medlemskap som fortlöpande, dvs du betraktas som medlem tills du begär utträde.

  Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Sverigedemokraterna.

  Önskar du besked om vilka uppgifter som behandlas om dig, har du rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till:

  Sverigedemokraterna
  Medlemssekretariatet
  Box 26
  291 21 Kristianstad
  eller via e-post till medlem@sd.se. Du har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter.