Nu i dagarna sammanträder nordens parlamentariker under session med Nordiska rådet i Helsingfors. Partigruppen Nordisk Frihet, som utgörs av Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Sannfinländarna, har i anslutning till mötet samlats i Helsingfors och Tavastehus för sommarmöte. Under dagarna har man fördjupat sig i varandras politiska läge och utveckling samt bjudits ökad kunskap om regionens historia.

Under sommarmötet hölls också partigruppmöte där gemensamma strategier och förslag har diskuterats, liksom hur den socialkonservativa rörelsen kan växa och samlas för ett fördjupat nordiskt samarbete.

Vid mötet valdes också Aron Emilsson (SD) till ny ordförande och Lulu Ranne (PS) till vice ordförande. 

Aron Emilsson kommenterar mötet:

– Jag är ödmjuk och hedrad över förtroendet att leda vår gemensamma partigrupp mot nya mål och framgångar i det breda nordiska samarbetet. Min ambition är att vår partigrupp ytterligare ska utveckla och bredda vår profil och aktivitet i Nordiska rådet. Vi går också in i en intressant tid då Brexit öppnar nya möjligheter för ett närmare nordiskt samarbete med Skottland och Storbritannien.

– Mer och intensivare Nordiskt samarbete är vad vi behöver, tillägger vice ordf. Ranne. Vi måste förbättra och öka den Nordiska sammanhållningen. Vi måste själv ta bättre hand om de Nordiska ländernas välfärd och tillsammans bygga en tryggare framtid.

Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti utvecklar:

– I Dansk Folkeparti vægter vi det nordiske samarbejde højt, og vi mener, at Norden historisk har været langt bedre til at gennemføre en lang række tiltag end EU-systemet. Det skyldes naturligvis det sproglige, historiske og kulturelle fællesskab mellem de nordiske lande. Jeg ser meget frem til samarbejdet mellem danskerne, svenskerne og finnerne, og i den kommende tid vil jeg komme med en række forslag, som vedrører alle borgere i det nordiske lande på f.eks. sundheds- og socialområdet. Blixt tillägger att hon har stor tillit till Aron Emilsson, som nu övertar ordförandeskapet efter Mikkel Dencker.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.