Beslut i partisekreterarfrågan

Sverigedemokraternas partistyrelse har idag fattat beslut om att Richard Jomshof kommer att tillträda som ny partisekreterare. Beslutet fattades enhälligt. Richard Jomshof tillträder den 26 februari. Mattias Karlsson kommenterar:

”Frågan om tidpunkten för överlämnandet av partisekreterarrollen har varit uppe för diskussion och jag är glad för att vi nu har nått en kompromiss. Alla har varit överens om att bytet behöver ske och att partisekreterarrollen har varit i behov av förändring. Det är därför glädjande att vi nu fått på plats en ny partisekreterarroll med mer fokus på kommunikation och mindre på administration. Behovet av en sådan förändring växte ytterligare efter Decemberöverenskommelsen då Sverigedemokraterna tog över rollen som Sveriges ledande oppositionsparti.”

Senast ändrat: 26 januari 2015