Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

Att bidra till utveckling, fattigdomsbekämpning och verka för mänskliga rättigheter är djupt förankrat i Sverige och det är något vi ska vara stolta över. Varje år satsas det stora pengar på biståndsbudgeten och under veckan har riksdagen antagit ny internationell biståndsbudget för 2018. Det skriver Julia Kronlid och Markus Wiechel.

Senast ändrat: 8 december 2017