Sänkt inkomstskatt

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster. Kännetecknande är också att skatter börjar tas ut från tämligen låga inkomstnivåer. Genom att öka just det första inkomstintervallet gynnas samtliga löntagare men med en tydlig slagsida mot låg- och medelinkomsttagare. Vi budgeterar därför för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år de kommande 3 åren.

Satsningar på hälso- och sjukvård

Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre på att få sin behandling eller operation än vårdgarantins 90 dagar. Det rör sig om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer.

Sverigedemokraterna har som avsikt att vända denna negativa trend och återskapa en hälso- och sjukvård att vara stolt över. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform, vilken innebär en patienträttsgaranti som kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité. Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

Rättsväsende

En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall. Upprätthålls inte den demokratiska rättsstaten återstår den starkes rätt, vilket innebär att det vakuum staten lämnar efter sig kommer att fyllas av andra aktörer som flyttar fram sina positioner där rättsstaten retirerar.

I Sverige finns numera 61 utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner inte kan utföra sina uppgifter på ett normalt sätt. Det är ett enormt svek mot det svenska folket.

Sverigedemokraterna menar att vi behöver genomföra flera förändringar, däribland anställandet av 7000 nya poliser, kraftigt förbättrade arbetsvillkor för poliser, återinförd beredskapspolis, ökat stöd till kriminalvården och införandet av jourdomstolar.

Pensionärerna

Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre.

Höstbudgeten i sin helhet hittar ni här.