SD i media

 • Lär nyanlända svenska istället

  Att slussa in nyanlända elever i den reguljära undervisningen innan de behärskar det svenska språket är en otjänst mot både de nyanlända och svenska elever, skriver Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist.

  › Läs mer
 • Vilda västern med undantag för asylboenden

  I dag kommer riksdagen, samtliga partier förutom SD, att rösta igenom ett nytt lagförslag. Ett undantag i plan- och bygglagen för byggande av asylboende ger kommunerna ofattbara möjligheter att köra över sina invånare. Vi är oroade över konsekvenserna, skriver Roger Hedlund.

  › Läs mer
 • Hur hållbar är Moderaternas nya linje?

  De problem vi har idag på grund av invandringen har växt fram under decennier. Ändå vill Johan Forssell och Moderaterna även framöver fortsätta att ta emot ett stort antal invandrare. Det är inte hållbart, skriver Paula Bieler och Julia Kronlid.

  › Läs mer
 • Har Sverige inte tagit sitt ansvar nu?

  Dublinförordningen avgör i vilken medlemsstat i EU en migrant skall få sin asylansökan prövad. Dublin III som blev klar 2013 baseras på att det första landet en asylsökande passerar bli ansvarigt. Den här veckan röstar vi i ansvarigt utskott i Europaparlamentet om ett förslag till ny förordning, där ett stort problem för Sverige har tagit sig in i förslaget. […]

  › Läs mer
 • Fina ord i en garanti ger inte rätt verktyg

  Syftet med den åtgärdsgaranti som föreslås av regeringen – det vill säga att en elev som är i behov av stöd tidigt ska få detta utformat utifrån sitt behov – är i sig mycket lovvärt. Vi delar precis som skribenterna och regeringen uppfattningen att det är av enorm vikt att sätta in stöd tidigt för […]

  › Läs mer
 • Det klingar falskt om Alliansens kritik

  Å ena sidan förespråkar Alliansen strikta regler kring budgetprocessen men samtidigt kringgår man hela regelverket och för all del all annan praxis också genom hot om misstroende kring just budgetens innehåll. Det klingar helt enkelt falskt, skriver ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt i en replik.

  › Läs mer
 • Ska våra unga tvingas buda mot kommunen?

  Flyktingkrisen under 2015 banade vägen för en ny lag i Sverige, anvisningslagen. Lagen innebär att alla kommuner tvingas ta emot och ordna boende för nyanlända. Anvisningslagen har dock blivit ett bra exempel som ett dåligt exempel på hur regeringen agerar i panik i tron att de löser problemet, när problemen i själva verket späs på. Det […]

  › Läs mer
 • Sverige behöver inte fler arbetslösa akademiker

  Vi säger blankt nej till utökad teoretisk utbildning för de praktiska gymnasielinjerna. I stället bör Sverige återgå till tvåårigt gymnasium, samtidigt som vi satsar mer på treårigt yrkesgymnasium och yrkeshögskola samt renodlar de praktiska utbildningarna, skriver SD-politikerna Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist.

  › Läs mer
 • Bisarrt att kalla oss i SD rasister

  Det är tyvärr inte första gången meningsmotståndare ägnar sig åt ohederlig argumentation för att på ett eller annat sätt försöka misskreditera Sverigedemokraterna, oftast genom att tillskriva oss åsikter eller värderingar vi i själva verket inte ställer oss bakom överhuvudtaget. Det skriver Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen.

  › Läs mer
 • Vården måste säkras från kriminella

  Krisen för svensk sjukvård blir allt allvarligare och utvecklingen har under lång tid fortsatt åt fel håll. Så gott som dagligen kan vi ta del av allt fler vittnesmål från både personal och patienter om att något måste göras. Det menar Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.

  › Läs mer
 • Därför krävs ändrad gräns för aborter

  SVT rapporterade nyligen om de mycket sena aborter som sker i vårt land, så sena att de ibland drar över gränsen till den tidpunkt då foster börjar räknas som barn. Bland annat intervjuades en barnläkare, specialist på vård av extremt tidigt födda, som försökt rädda livet på ett sådant barn. Inslaget, och problematiken i att […]

  › Läs mer