SD-kuriren

  • Ett välmående samhälle byggs av ett starkt kollektiv

    Ideologiska principer uppfattas lätt som något abstrakt och alltför omfattande för att man som politiskt engagerad ska kunna sätta fingret på vad socialkonservatism innebär i praktiken. Därför ger vi här ett exempel på en sakfråga där SDs inställning utgår direkt från partiets ideologiska grund. Ämnet är reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. Sedan 2007, då Alliansregeringen införde nya […]

    › Läs mer
  • Massinvandring och islamism kan aldrig vara lagom

    Det kom ett mail till redaktionen. Det var ganska argt i tonen, och det var skickat till många olika partiföreträdare, inte bara till oss på SD-Kuriren. Mailet rörde partiets nya kampanj och slogan Lagom är bäst. Det stod bland annat så här: Ska det vara lagom med massinvandring, lagom med höga kostnader, lagom med bostadsbrist, […]

    › Läs mer