blank

I fredags lämnade Sverigedemokraterna in sin följdmotion på regeringens migrationsproposition. Följdmotionen innehåller Sverigedemokraternas förslag för en mer restriktiv och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

I följdmotionen framläggs Sverigedemokraternas uppfattning om regeringens förslag, men också gällande Sveriges migrationspolitik i övrigt. Läs hela följdmotionen här.

Jimmie Åkesson (SD):

  • Sverige behöver ett nettominus för asylrelaterad invandring. För att vi ska kunna reparera den svenska välfärden måste fler lämna landet och återvända hem. Det gäller särskilt dem som befinner sig i Sverige illegalt, men också dem som har nödvändiga tillstånd men saknar tillhörighet till det svenska samhället.
  • Genom att begränsa välfärdsförmånerna för icke-medborgare så vill vi minska segregationen och dämpa incitamenten för att söka sig hit. Att enbart titta på regelverken för asylinvandring eller gränsskyddet räcker inte för att på riktigt begränsa invandringen och nå ner till EU:s miniminivåer. Det krävs ett helhetsgrepp för att rätta till den situation som regeringen försatt oss i.
  • Vid ett regeringsskifte kommer vi driva för att dessa frågor prioriteras. Blir en konservativ regering möjlig efter nästa val är detta vår ingång till en framtida regeringspolitik.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010-101 98 00 eller via e-post på press@sd.se

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen