Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Äldre ska kunna bo kvar hemma, även om omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner, anhöriga och husdjur annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Sverigedemokraterna vill:

✔️Höja bostadstillägget och garantipensionen samt slopa pensionärsskatten.
✔️Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden och avveckla de ofrivilligt delade turerna för personalen.
✔️Införa en matreform med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt ett stimulansbidrag för att öka möjligheten till kategoriboende.
✔️Införa äldrevårdcentraler för effektivisering av vården, inrätta ett snabbspår inom akutsjukvården för att förbättra omhändertagandet och ge äldre specialistvård snabbare, erbjuda kostnadsfri vård för personer som är 85 år eller äldre och öka tandvårdsbidraget.
✔️Ge en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden.