EU:s förslag drabbar svenska jägare

Den 18:e november lade EU-kommissionen förslag om striktare vapenregler, som bland annat innefattar förbud mot privat innehav av vissa typer av halvautomatiska jaktvapen. Sverigedemokraternas jaktpolitiske talesperson ställer sig kritisk till detta, då svenska jägares vapeninnehav knappast påverkar kriminellas vapentillgång.

Kommentarer av Runar Filper (SD), Jaktpolitisk talesperson:

– Det är ytterst sällan legala vapen används vid brottslighet. Att legala vapen skulle vara användbara vid terrorhandlingar torde vara än mindre troligt. Här trevar man rejält i luften när man försöker visa handlingskraft efter den senaste tidens förhöjda hotbild mot europeiska mål.

– Öppna gränser är en lätt väg in för illegala vapen, det vore en betydligt mer effektiv åtgärd att införa permanenta gränskontroller, än att försvåra för många jägare att utföra viltvård och utöva sin rätt att jaga.

Senast ändrat: 24 november 2015