Granska public service mer – stärk medborgarnas tillit!

Granskningsnämnden borde granska även webbinnehållet i public service, skriver Sverigedemokraterna inför kulturutskottets riksdagsdebatt idag.

Senast ändrat: 7 februari 2018