Välkomna till Hepatica

 • Logo

 • Hepatica är en insamlingsstiftelse som startades 2015. Organisationens verksamhet syftar till att stärka organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter internationellt, hantera Sverigedemokraternas ansökan om att fördela särskilt demokratistöd genom SIDA och bedriva insamlingsverksamhet för välgörande ändamål.

  Det särskilda demokratistödet är en del av statens biståndsbudget som fördelas av partierna i Sveriges riksdag för att stötta systerpartier i utvecklingsländer. Stödet omfattar ungefär 80 miljoner kr årligen. År 2015 ansökte Hepatica om medel för två projekt.

 • Hepaticas julinsamling 2017/2018

  I år går Hepaticas julinsamling till byn Maaloula i Syrien som är en av de äldsta kristna byarna i världen och en av tre platser där man fortfarande talar samma språk som på Jesus tid. Under inbördeskriget i Syrien blev byn vid två tillfällen attackerad och erövrad av Al-Qaida. Staden blev noga utvald på grund av sin kristna historia och sitt symbolvärde, stora delar blev förstörda, kyrkorna plundrades människor kidnappades och mördades.

  Sedan 2014 är Maaloula befriat men mycket arbete återstår. Två av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter Martin Kinnunen och Markus Wiechel har varit på besök i Maaloula och träffat munken Fader Toufic som arbetar intensivt med byns återuppbyggnad. Behoven är omfattande och resurserna få och Toufiq efterfrågar särskilt all hjälp han kan få för att återställa stadens apotek. Den kostnad de beräknat för detta är ca 70 000 svenska kronor som också är målet för vår insamling. Vill du hjälpa till så är varje bidrag, stort som litet, välkommet.

   

 • Stöd Hepaticas arbete

  Eftersom de som driver Hepaticas insamlingsverksamhet arbetar helt ideellt har organisationen inga löne- eller andra administrativa kostnader vilket betyder att största möjliga del av pengarna går direkt till de nödställda.

  Bankgiro: 277 9635

  Swish 123 276 97 01

 • juliacenter

 • Hepaticas Projekt

  Hepatica har ansökt om finansiering för två projekt inom det särskilda demokratistödet.

  Ett lokalt program i Libanon för att stödja ARDO (Arameiska Demokratiska Organisationen) i deras arbete för att engagera underrepresenterade grupper, såsom ungdomar och kvinnor politiskt samt att bygga upp en organisation och de strukturer som behövs för att officiellt bilda ett politiskt parti i Libanon. ARDO hoppas att i framtiden kunna ha en positiv inverkan på det politiska klimatet i Libanon, där man vill bryta igenom den traditionella demokratiska processen som är starkt präglad av etnisk- och familjetillhörighet.

  Hepaticas andra lokala program syftar till att stödja bygga upp en stark och väl fungerande opposition genom att stödja ett av Sverigedemokraternas samarbetspartier i ett land i Afrika. På grund av arbetets känsliga karaktär och det politiska läget lokalt har Hepatica valt att inte gå ut med uppgifter om samarbetspartnern eller verksamhetsland.