Välkomna till Hepatica

 • Logo

 • Hepatica är en insamlingsstiftelse som startades 2015. Organisationens verksamhet syftar till att stärka organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter internationellt, hantera Sverigedemokraternas ansökan om att fördela särskilt demokratistöd genom SIDA och bedriva insamlingsverksamhet för välgörande ändamål.

  Det särskilda demokratistödet är en del av statens biståndsbudget som fördelas av partierna i Sveriges riksdag för att stötta systerpartier i utvecklingsländer. Stödet omfattar ungefär 80 miljoner kr årligen. År 2015 ansökte Hepatica om medel för två projekt.

 • Hepaticas julinsamling 2016/2017

  Hepatica har nöjet att starta Julkampanjen 2016 tillsammans med Arameiska Demokratiska Organisationen, ArDO. Kampanjen går ut på att samla pengar till matförnödenheter för flyktingar i Libanon och julklappar till deras barn. I år vill vi rikta hjälpen genom Syrisk katolska kyrkan som bedriver ett viktigt arbete för utsatta flyktingar i Libanon. Dit vänder sig många arameiska flyktingar som främst flytt från Hasake/Qamishli området i östra Syrien. Kyrkan är välkänd i Libanon och har sitt säte i Beiruts norra utkant. Kyrkans Patriark Ignatius Josef III Younan besökte Sverige i våras och fick möta Hepaticas ledning i riksdagen.

  Behoven för att kunna hjälpa flyktingar är stora och Syrisk katolska kyrkan vänder aldrig någon som frågar om hjälp. Vi vill genom denna insamling underlätta livet lite grann för dessa förföljda människor. Vår insamling kanske inte räcker till att hjälpa alla men vi anser att det viktigaste är att alla kan hjälpa någon.

  Alla bidrag är välkomna stora som små. Swisha till 123 276 97 01.

  Hepatica

  Stöd Hepaticas arbete för flyktingar i Libanon

  Eftersom de som driver Hepaticas insamlingsverksamhet arbetar helt ideellt har organisationen inga löne- eller andra administrativa kostnader vilket betyder att största möjliga del av pengarna går direkt till de nödställda.

  Bankgiro: 277 9635

 • I september 2015 besökte jag och Pavel Gamov tillsammans med ArDO:s (Arameiska Demokratiska Organisationen) representant Roni Doumit Libanon. Vi besökte ett kaldeiskt biskopssäte i Beirut-förorten Sabtiyye, som hjälper utsatta flyktingfamiljer i området. De bedriver utbildning, utdelning av mat, madrasser, filtar mm till alla behövande som vänder sig till dem, oavsett religiös tillhörighet. En stor grupp beroende är kristna som flytt från IS härjningar i Mosul i Irak.

  Detta flyktingcenter är i stort behov av resurser. Vi fick ett gott intryck av deras insatser och när det närmar sig jul vill vi i Hepatica vara med och bidra med något extra. Genom en gåva till oss kan man bidra till ett julpaket fyllt med mat och även lite julklappar till barn! Vår lokala samarbetspartner ArDO finns på plats och ser till att paketen levereras till de behövande. Här kan du vara med och göra skillnad!

  Julia Kronlid,Ordförande Hepatica

  Lager

 • juliacenter

 • Hepaticas Projekt

  Hepatica har ansökt om finansiering för två projekt inom det särskilda demokratistödet.

  Ett lokalt program i Libanon för att stödja ARDO (Arameiska Demokratiska Organisationen) i deras arbete för att engagera underrepresenterade grupper, såsom ungdomar och kvinnor politiskt samt att bygga upp en organisation och de strukturer som behövs för att officiellt bilda ett politiskt parti i Libanon. ARDO hoppas att i framtiden kunna ha en positiv inverkan på det politiska klimatet i Libanon, där man vill bryta igenom den traditionella demokratiska processen som är starkt präglad av etnisk- och familjetillhörighet.

  Hepaticas andra lokala program syftar till att stödja bygga upp en stark och väl fungerande opposition genom att stödja ett av Sverigedemokraternas samarbetspartier i ett land i Afrika. På grund av arbetets känsliga karaktär och det politiska läget lokalt har Hepatica valt att inte gå ut med uppgifter om samarbetspartnern eller verksamhetsland.