Vi säger ja till folkbildningens ursprungliga syfte och styrka, men nej till de medel som regeringen öronmärker för nyanlända, vilka gäller även asylsökande utan uppehållstillstånd. 

En sådan satsning, på personer som inte ens har rätt att vistas i landet, riskerar ge otydliga signaler, urvattna medborgarskapet och ta resurser – som kan behövas i annan svenskundervisning – i anspråk.

På vissa håll har även det statliga stödet till folkbildningen kommit att användas till att hålla kvar människor i utanförskap genom etnisk eller kulturell segregation, samt gått till helt andra verksamheter än just bildningsorienterade. Det centrala bör vara att skattemedel används för att stärka vårt lands sammanhållning, nationella gemenskap och bildning – inte för att stödja samhällssplittrande projekt.

Aron Emilsson, talesperson i folkbildningsfrågor samt riksdagsledamot (SD)