januari 17, 2020 i Svd

Giltiga ID-handlingar och fysisk närvaro ska krävas för att beviljas samordningsnummer. Utöver det vill vi även införa biometriska kontroller, exempelvis fingeravtryck, i samband med ansökan för att förhindra individer från att utnyttja systemet genom att ansöka om flera nummer.

Hundratusentals individer bor i Sverige utan att ha styrkt sin identitet och systemets slappa utformning underlättar för den som vill tillskansa sig svenska bidrag eller ägna sig åt brottslighet i Sverige. I värsta fall har vi krattat manegen för terrorister och annan organiserad brottslighet.

Detta handlar för det första om att motarbeta organiserad brottslighet, inklusive terrorism. Men det handlar också om att på sikt rädda och vårda välfärdsstaten. Vi har nämligen inte råd med att erbjuda välfärd åt alla och envar över hela världen som kan få för sig att utnyttja kryphålen i systemet. De 300 miljarder som felaktigt betalats ut från våra välfärdssystem sedan 2005 är ett tydligt bevis på detta.

Debattartikeln av Oscar Sjöstedt och Eric Westroth

Läs ursprungsartikeln externt