oktober 29, 2019 i Fagersta-Posten

Faktum är att närmare en tredjedel av landets kommuner kommer att gå med rejält underskott redan 2019. Detta är en direkt följd av regeringens oansvariga flyktingpolitik som nu tar ut sin rätt på kommunernas ekonomi. Låt oss påminna om det faktum att regeringens bristande ansvar kopplat till detta inte stannar vid blockgränsen. Det var i mångt och mycket moderaternas eget parti som en gång banade vägen för denna utveckling när deras egen före detta partiledare Fredrik Reinfeldt öppnade dörren för en ohållbar migration.

Läs ursprungsartikeln externt