oktober 23, 2019 i Aftonbladet

De lokala skyddsombuden skall av naturliga skäl vara kvar på arbetsplatsen – det vi vänder oss emot är det politiska inflytandet över deras arbete. De lokala skyddsombuden genomför ett enormt viktigt arbete för att bidra till en bra och säker arbetsmiljö, och är inte ett uppdrag som skall behöva påverkas av påtryckningar från Socialdemokraterna eller något annat parti.

Sverigedemokraternas Magnus Persson, slutreplik i debatten mot Socialdemokraterna gällande skyddsombuden.

Läs ursprungsartikeln externt