Information angående inlösen av medlemslån/obligationer

Inför valet 2014 erbjöds partiets medlemmar möjlighet att låna ut pengar till partiet. Avkastningen var förutbestämd till partiets valresultat i hela % multiplicerat med 2. Således utgår en fast ränta om 26% på utlånat belopp oavsett vid vilken tidpunkt lånet återbetalas.

Följande fakta om Sverigedemokraternas medlemslån lämnades vid tecknandet:

  • Löptid 1, 2 eller 3 år (lottas ut slumpmässigt med en tredjedel för varje år)
  • Partistyrelsen kan komma att fatta beslut om förtida inlösen (vilket skedde efter valet 2010)
  • Ingen årlig avkastning utgår. Avkastning beroende av valresultatet och blir partiets valresultat avrundat till jämna heltal gånger 2. Exempelvis blir avkastningen 10 % vid ett valresultat på 5 % och 20 % vid ett valresultat på 10 %. Om partiet mot förmodan inte skulle klara riksdagsspärren utgår avkastning på 4 %.

En fristående juristfirma förrättade dragning av vilka obligationer som återbetalades 2015.

Partistyrelsen har nu fattat beslut om att samtliga återstående obligationer skall återbetalas under 2016.

Innehar ni obligationer ber vi er skicka ett mail till medlemslan@sverigedemokraterna.se med information om era kontouppgifter för utbetalning samt vilka obligationer ni innehar.

Senast ändrat: 26 april 2016