Information angående medlemslån

Information angående återbetalning av obligationer

De obligationer som såldes inför valet 2014 kommer att kunna lösas in i maj 2015, 2016 samt 2017. Vilka som kan lösas in respektive år kommer att avgöras genom lottdragning. De obligationer som dragits kommer att presenteras på vår hemsida tillsammans med information om hur de skall lösas in.

Vi svarar gärna på frågor via mail

Senast ändrat: 17 april, 2015