blank

Fil.dr Tony Gustavsson har kontrakterats som författare till SD:s vitboksprojekt

Efter svårigheter med att kontraktera en författare till partiets aviserade vitboksprojekt tog partiets verkställande utskott ett omtag under våren 2021. En projektbeskrivning togs då fram enligt följande:

”Vitboken ska erbjuda en grundlig utvärdering av akademisk kvalitet kring partiets bildande och ideologiska utveckling under perioden 1988-2010. Utvärderingen bör utgå från hela den historiska utvecklingen i partiet och bör inrikta sig på partiets idéutveckling, praktik och samverkan med andra organisationer inom och utanför Sverige. Särskilt fokus ska riktas åt partiets bildande och vilka individer som var inblandade och deras bevekelsegrunder. Partiets fokus på demonstrationer under 90-talet bör genomlysas.”

Martin Kinnunen, ledamot i verkställande utskottet, är projektansvarig för vitboksuppdraget:

I slutet av 2021 beslutade Sverigedemokraterna om att kontraktera fil.dr Tony Gustavsson till projektet. Gustavsson är idéhistoriker och bedriver så väl forskning som undervisning på Uppsala universitet. Gustavsson har mångårig erfarenhet av utredningsarbete på uppdrag av så väl Socialstyrelsen som Vetenskapsrådet.”

Planeringen framöver är att uppdraget ska kunna slutredovisas innan årets slut där en delrapport ska vara färdig under halvårsskiftet 2022. Författaren kommer att ges full tillgång till partiets arkivmaterial och vi har ett kontrakt på plats som garanterar författarens oberoende gentemot partiet.

För mer information om vitboksuppdraget och Tony Gustavsson, hör Kvartals Fredagsintervju.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen