”Sverigedemokraterna kommer därför – med bestämdhet – att säga nej till att påbörja en effektiv nedmontering av den uppkopplade yttrandefriheten.”

De senaste månaderna har politiker i EU diskuterat hur internet ska kunna förändras för att möta den tekniska utvecklingen, vilket har konkretiserats i vad man kallar för Copyrightdirektivet.

Idag samlas alla partier i EU-parlamentet för att rösta om förslaget. Skulle detta gå igenom i sin nuvarande form kommer internet som vi känner det idag på sikt vara ett minne blott.

Yttrandefriheten är en grundpelare för demokratin och har spelat en avgörande roll i Europas utveckling. Sverigedemokraterna kommer därför – med bestämdhet – att säga nej till att påbörja en effektiv nedmontering av den uppkopplade yttrandefriheten.

Kristina Winberg (SD) 
Europaparlamentariker

Jessica Stegrud (SD) 
Kandidat till Europaparlamentet

https://www.altinget.se/eu/artikel/sd-internet-ar-hotat-darfor-rostar-vi-nej-idag