Idag medverkade Jimmie Åkesson och de övriga partiledarna vid Stefan Löfvens informationsmöte på Rosenbad.

Då ingen ny information framkom som ger skäl till att ompröva vår inställning, står vi Sverigedemokrater fast vid våra krav.

Om inte de ansvariga statsråden avsätts, senast vid regeringsförklaringen, avser vi att rikta en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven.
Säkerheten har äventyrats för både enskilda individer och Sverige i stort. Politiskt ansvar måste utkrävas för detta totala haveri.