Jimmie Åkesson kommenterar regeringens ”etableringspaket”

Under torsdagen presenterade Statsminister Stefan Löfven tillsammans med Arbetsmarknadsministern, Utbildningsministern samt Demokratiministern deras satsning för en snabbare etablering av nyanlända. Satsningen är en överenskommelse mellan Regeringen och Vänsterpartiet och bygger delvis på redan presenterade förslag från regeringens senaste vårbudget, men också helt nya satsningar.

Bland förslagen återfinns exempelvis en kraftigt höjd ersättning till landets mottagandekommuner, från 83 100 kr till hela 125 000 kr per person. Man vill även utöka och öronmärka en stor andel platser inom yrkesvux för Sfi-elever, utöka etableringslotsarna samt rekrytera fler tolkar, mm. Sammantaget anslår regeringen över 8,3 miljarder för kommande budgetperiod.

Vad som även upprepades är att regeringen nu avser att helt slopa kommunernas självbestämmanderätt i frågan om flyktingmottagande. I morse gick Folkpartiets Jan Björklund ut och menade att FP nu har bytt inställning. Detta innebär att förslaget nu tycks stödjas av en majoritet i riksdagen.

Jag beklagar detta innerligt. För mig är detta en inskränkning av den så viktiga demokratin. Människor måste tillåtas att själva påverka hur de vill leva, hur de vill att det ska vara runt sina hus och hem. Jag ser även ett tvång som högst orimligt och riskfyllt då det uppenbarligen finns orsaker till varför vissa kommuner redan signalerat att ett ökat mottagande inte är möjligt. Om förutsättningar som bostäder, barnomsorg eller arbetstillfällen inte finns, kommer mottagandet inte att bli bra. För någon.

Under presskonferensens gång påtalade Stefan Löfven att endast en ytterst liten del av världens flyktingar kommer till Sverige. Trots detta står det nu än mer klart att regeringens fokus inte längre handlar om att hjälpa människor på flykt, utan bara de som kommit hit.

Utvecklingen i Sverige går allt mer mot ett läge där vi helt kapitulerar i flyktingpolitiken till förmån för en dyr och ineffektiv invandringspolitik.

Men det fanns dock även förslag som Sverigedemokraterna med försiktighet ser som positiva. Inte minst gällande förändringen av ersättningsmodellen för ensamkommande flyktingbarn. Då syftet uppgavs vara att undvika oskäliga och orimliga kostnader för tillfälliga boenden ser vi fram emot att inom kort få ta del av lagförslagen i sin helhet.

Statsminister Stefan Löfven uttryckte följande: ”Vi har ett moraliskt mänskligt ansvar att hjälpa”, vilket jag instämmer i. Men detta ansvar och denna moral får aldrig stanna innanför Sveriges gränser. Vi måste se världen för vad den är. Den är inte perfekt och vi som kan, måste se till att hjälpa den stora majoriteten, istället för att som Stefan Löfven bara se det som händer på vår egen bakgård.

Inom kort börjar höstbudgetprocessen och Sverigedemokraterna kommer fortsätta att arbeta för en flyktingpolitik som gör skillnad, där den bäst behövs.

Jimmie Åkesson
Partiledare SD

 

Senast ändrat: 11 september 2015