Jimmie Åkesson kommenterar IT-skandalen

Den senaste tiden har jag följt rapporteringen om Transportstyrelsen med stigande oro och upprördhet. Det som framkommit hittills kring hanteringen av sekretessbelagd information är oerhört allvarligt och visar på nya nivåer av vårdslöshet hos våra myndigheter.

Ännu är inte alla fakta samlade, och alla ministrar har inte hörts, men redan nu står ett par saker klart. Utan tillfredsställande svar från ansvariga ministrar måste de avgå. Förmår de inte förstå detta själva får det ske genom en misstroendeförklaring.

Vi följer utvecklingen noga och är beredda att föreslå, eller stödja alliansens förslag, om detta. Sverigedemokraterna kommer att stödja KD:s förslag om en kriskommission. Det räcker inte att reda ut endast vilka som är ansvariga, en större utredning behövs för att komma tillrätta med vilka åtgärder som måste till för att återställa säkerheten.

Framför allt: Med oss vid makten hade detta aldrig kunnat ske. Vi har sedan inträdet i riksdagen föreslagit flera satsningar på IT-säkerhet och bland annat budgeterat för en ordning där Försvarsmakten får ta fram säkra system för alla myndigheter. Sekretessklassad information ska helt enkelt hanteras av svenska myndigheter, i Sverige.

Jimmie Åkesson

Senast ändrat: 22 juli 2017