Med anledning av den krisande situationen för Sveriges ekonomi i kölvattnet av coronaviruset har Jimmie Åkesson idag skrivit ett öppet brev till regeringen. Inlägget finns även att läsa på denna länk.

———————–

NU KRÄVS EXCEPTIONELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄDDA FÖRETAG OCH JOBB

Åkesson: ”The sky is the limit”

I kölvattnet av smittspridningen genomgår stora delar av näringslivet ett stålbad. Tvärbromsad efterfrågan gör att företag slåss för sin existens. Hundratusentals jobb hotas. Situationen är synnerligen allvarlig.

På kort sikt skulle man kunna säga att ”the sky is the limit” när det kommer till finanspolitiska stimulanser. Vi kan, utan att överdriva, tvingas bevittna en massdöd av företag inom bara dagar eller veckor. Imorgon ska lönerna betalas, idag saknar många pengar på kontot.

Regeringens hittills presenterade krispaket innehåller flera bra och nödvändiga åtgärder, men dessa är otillräckliga. Dels riktar de sig främst till större företag, dels handlar det främst om krediter till höga räntor.

SD har sedan tidigare presenterat satsningar om tiotals miljarder för att stimulera ekonomin och stötta krisande företag. Givet hur situationen utvecklats kommer inte heller dessa åtgärder att räcka.

Nu krävs exceptionella satsningar.

Sverige har utrymme att möta krisen med kraft. Vår relativt låga skuldkvot möjliggör omfattande satsningar på åtminstone 10-20 procent av BNP. Alltså 500-1 000 miljarder kronor. Detta är också vad den nationalekonomiska expertisen framhåller som nödvändigt.

Vi har inte råd att vänta!

Vi är beredda att stötta krisåtgärder i en sådan exceptionell skala. Framför allt handlar det om stimulanser för efterfrågan och substantiella stöd till företag, även små och medelstora, som under normala omständigheter är livskraftiga men som riskerar att gå omkull i coronakrisens spår. Hyresbidrag, borttagna skatter och avgifter, räntefria lån, minst 75 procents rabatt på korttidsjobben (som ska omfatta även familjeföretag), se över möjligheten att ge kontanta direktstöd beroende på omsättning, och så vidare.

Hittills har finansministern inte visat något som helst intresse av att samtala med oss eller lyssna till våra inspel. Även andra oppositionspartier upplever samma ointresse. Det är ett anmärkningsvärt agerande, givet det rådande läget.

En rak fråga: Är regeringen beredd att söka brett stöd i riksdagen för åtgärder av den här omfattningen?

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen här.