Politisk sekreterare – Sverigedemokraterna Region Stockholm

Politisk sekreterare – Sverigedemokraterna Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm söker efter politisk sekreterare.

Om Region Stockholm
Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare, som är 12,08 kronor per intjänad hundra kronor. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag. Region Stockholm omsätter varje år drygt 100 miljarder kronor och hälso- och sjukvården är den största av de fyra kärnverksamheterna.


Tjänstebeskrivning
Som politisk sekreterare arbetar du för våra folkvalda politiker i regionen och stödjer dem i det parlamentariska arbetet. Det innebär att du hjälper till med att samla in faktaunderlag, hantera och bereda löpande politiska ärenden till
regionfullmäktige och nämnder.

Du kommer att författa underlag till beslut, skriva insändare, stötta politiker i deras dagliga arbete med att sprida ut politik. I arbetet ingår omvärldsbevakning, kommunikation och i viss mån administration.


Kompetens och egenskaper
Akademisk examen är meriterande men inget krav.
Rollen som politisk sekreterare kräver ett regionpolitiskt intresse samt förmåga att sätta sig in i brett spektrum inom de ämnen som berör regionens politiska arbete.

Utöver krävs stor social förmåga, samarbetsvilja, prestigelöshet, noggrannhet, strukturerat arbetssätt och du ska vara lättlärd, självgående samt vilja ta initiativ i ditt arbete.

Mycket goda färdigheter i svenska språket och förmåga att författa sakliga, välunderbyggda och korrekta texter är ett krav.

Som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna delar du våra värderingar och har ett politiskt intresse, samtidigt som du i en tjänstemannaroll förhåller dig sakligt inför din politiska uppdragsgivare.

Vi ställer också som krav för anställning medlemskap i partiet.


Ansökan och frågor
Ansökningshandlingar i form av personligt brev och CV skickar du per elektronisk post till: .
Urval sker fortlöpande.

Eventuella frågor kan du maila till vår kanslichef Henrik Mellström på:


Formellt om tjänsten
Arbetsort: Landstingshuset, Kungsholmen, Stockholm.
Arbetstid: Heltid, obekväm arbetstid och övertid förekommer under arbetsintensiva perioder.
Lön: Fast månadslön, individuell lönesättning.

Den politiska sekreterarens anställning regleras i Kommunallag (2017:725) 4 kap. vilket innebär att lagen om anställningsskydd inte tillämpas för politiska sekreterare och
man har rätt till den ledighet från sin nuvarande anställning som behövs för tjänstgöringen som politisk sekreterare:

Politiska sekreterare
33 § Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.
Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.
Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas för politiska sekreterare. Lag (2019:835).

34 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen.