Politiskt sakkunnig med inriktning mot konstitutionella frågor och allmän juridik till avdelningen för politisk service

Politiskt sakkunnig med inriktning mot konstitutionella frågor och allmän juridik till avdelningen för politisk service

Vi söker en medarbetare till Sverigedemokraternas riksdagskansli och avdelningen för politisk service med inriktning på arbetet i konstitutionsutskottet (KU) samt mot allmänjuridiska frågor inom samtliga utskott.

Vi söker en senior person med relevant juridisk utbildning och arbetslivserfarenhet från det juridiska området. Kanske har du arbetat som åklagare, domare eller jurist och har ett särskilt intresse för grundlagsfrågor. Tjänsten omfattar rättsområden såsom fri- och rättigheter, rikets styrelse, politiseringen av det offentliga rummet och granskning av regeringen.

Om politisk service
Avdelningen för politisk service är riksdagskansliets tjänstemannaorgan med uppdrag att bistå de folkvalda ledamöterna och stödja partiets politikutveckling.

Avdelningens huvudsakliga ansvar är att i förhållande till partiets ledningsorgan och riksdagsgruppens kommittéer bistå med analys, rådgivning, politisk samordning, ärendeberedning, omvärldsbevakning och framtagandet av olika typer av politiska underlag för internt och externt bruk.

I nuläget arbetar drygt 20 personer på avdelningen, som är en av fyra avdelningar på riksdagskansliet. De övriga är partiledarstab, press och information. Avdelningarna har ett nära samarbete.

Arbetsbeskrivning
Att arbeta i Konstitutionsutskottet innebär att du är med och bereder skrivelser och propositioner från regeringen såväl som promemorior och betänkanden från utskottskansliet. Du arbetar även med Sverigedemokraternas politikutveckling.

En annan central del är att bistå Sverigedemokraternas riksdagsledamöter i utskottet med granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning inom ramen för den konstitutionella granskningen.

Som jurist kan du vidare agera som rådgivare i juridiska frågor som hanteras av de andra utskotten i riksdagen.

Du kommer att bistå våra politiska företrädare i deras riksdagsarbete och utåtriktade arbete samt hantera beställningar från partiets riksorganisation. Du tar självständigt fram politiska underlag och bereder ärenden, hanterar standardprocesser såsom den allmänna motionstiden samt följer den politiska utvecklingen och bevakar omvärldshändelser. Vi arbetar ofta i projektform och driver processer som kräver samarbete, samordning och flexibilitet.

En viktig uppgift för medarbetarna på kansliet är att förvalta och utveckla samarbetet med regeringen, med fokus på samarbetsprojekten samt budgetprocessen och EU-arbetet.

En mer utförlig befattningsbeskrivning och beskrivning av aktuell tjänst ges vid intervju.

Kvalifikationer
Du har en juridisk examen och relevant arbetslivserfarenhet inom juridik. Du är en god skribent och har en utpräglad känsla för skriftliga framställningar och språkliga nyanser. Du har lätt för att hantera en digital miljö samt de vanliga dataprogrammen. Det är av vikt att ha en god analytisk förmåga och obehindrat kunna sätta sig in i omfattande och komplicerade underlag, såsom propositioner från regeringen.

Som person bör du vara serviceinriktad, lyhörd och kommunikativ. Du kan både arbeta självständigt och fungera bra i lagarbete. Du har förmåga att organisera ditt arbete och prioritera mellan olika uppgifter som är viktiga på både kort och lång sikt. Vi värdesätter egenskaper såsom hög ansvarskänsla, resultatinriktning, egen initiativkraft och engagemang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt referenser. Vi utgår från att sökande delar våra värderingar. Alla tjänster omfattas av säkerhetsprövning.

Arbetsplats: Sverigedemokraternas riksdagskansli, Stockholm

Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning under sex månader

Omfattning: Heltid

Lönesättning: Individuell

Arbetets start: Så snart möjligt

Ansökan
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev med beskrivning om varför tjänsten intresserar dig och hur du lämpar dig för den, samt ett CV till:

Rekryterande chef är Erik Kristow, Tf Riksdagskanslichef och chef för avdelningen politisk service.

072-208 41 03

Så länge annonsen finns på vår hemsida är tjänsten sökbar. Vi rekryterar löpande.

Fackliga företrädare
Akademikerföreningen
Matteus Storm

Unionen
Johan Sundqvist