Sverigedemokraterna i Region Kalmar län söker en politisk sekreterare

Sverigedemokraterna i Region Kalmar län söker en politisk sekreterare

Har du ett stort samhällsintresse och brinner för att arbeta med politik? Då har vi jobbet för dig om du har rätt profil. Ta chansen nu att vara med i det vinnande laget!

Region Kalmar län ansvarar för länets sjukvård, kollektivtrafik, regionala kulturfrågor, folkhögskolorna och regionens allmänna utveckling.

Uppdraget som politisk sekreterare innebär att du är en kreativ kraft i regiongruppens politiska och kommunikativa arbete.

Det dagliga arbetet handlar bland annat om att läsa och analysera politiskt relevanta ärenden och bistå med författandet av politiska texter, som yrkanden, skrivelser, interpellationer eller motioner. Du ska följa den politiska utvecklingen, både inom och utom den egna regionen, och fånga upp politiska frågor som kan vara relevanta för gruppen att driva. Det ingår också att hålla sig uppdaterad med vilka utspel och frågor andra politiska partier i regionen driver. Vidare ingår det att samla och sammanställa fakta som är relevanta för det politiska arbetet, liksom att producera enklare grafiskt material. En annan central uppgift är att varje år bistå partigruppen i dess arbete med budgetmotionen.

Du ska underlätta den lokala kommunikationen med väljarna. Vår kontakt genom sociala medier, traditionell media och övrig extern kommunikation är en central uppgift. Du ska medverka till att vi märks i media. Det kan t.ex. vara att bistå i arbetet med att skriva debattartiklar, pressmeddelanden eller korta händelsesammanfattningar och att medverka till att vi publicerar ett jämnt flöde av artiklar och inlägg.

I uppdraget ingår att du är sekreterare för partigruppen och ansvarar för administrationen som behövs för att dessa uppgifter ska fungera.

Även om tjänsten som politisk sekreterare mestadels innefattar jobb under normala kontorstider kan det även förekomma kvälls- och helgjobb. Dina arbetsuppgifter kan samtidigt innebära en stor frihet att förlägga din arbetstid.

Din profil

Ansökan
Är du intresserad så mejla din ansökan till . Den ska bestå av ett personligt brev som förklarar varför du är intresserad och lämplig för tjänsten, samt ett CV. Du kan även skicka ytterligare frågor du har om tjänsten till den adressen.

Formellt om tjänsten

Arbetsort: Kalmar. Visst distansarbete kan också komma ifråga.

Tjänstgöringsgrad: 100%

Arbetstid: normal dagtid, men annan förläggning av tid kan förekomma

Lön: enligt Region Kalmar läns riktlinjer för politiska sekreterare

Tjänsten kan tillträdas omgående

Välkommen med din ansökan!