Krona för krona

När regeringen presenterar sin vårproposition ligger satsningar på migration återigen i fokus. I ändringsbudgeten för 2014 läggs den absolut största delen av de ökade kostnaderna på fortsatta satsningar på migrationsområdet och totalt under budgetperioden handlar det om närmare 20 miljarder som regeringen väljer att lägga på migration och integration. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

– Denna budget visar tydligt att talet om ”krona för krona” bara är tomt prat. Utan de extra kostnaderna för högre invandring och högre EU-avgift hade finansieringen för regeringens
reformer redan varit på plats. Då hade det saknats behov av att göra det dyrare att äga bil eller försämra pensionsvillkoren.

– Vi vänder oss också mot den mycket olyckliga skattehöjningen av snuset. Det är inte rimligt att man skattemässigt ska gynna cigaretterna som bevisligen är betydligt hälsofarligare än snuset.

– Detta är en Idéfattig budget som inte kommer skapa några jobb.

Senast ändrat: 3 september 2014