Landsdagarna 2021

Information

Den 25 – 28 november anordnar Sverigedemokraterna sina Landsdagar för 2021. Det kommer detta år att äga rum i Karlstad.

Landsdagarna är Sverigedemokraternas högst beslutande organ, och hålls vartannat år. Utöver att välja partistyrelse kommer Landsdagarna att behandla motioner från enskilda ombud.