Om tjänsten
Sverigedemokraterna söker en presschef för att leda partiets pressavdelning och i samverkan med avdelningarna för policy och kommunikation samt partiledning samordna och planera partiets utåtriktade kommunikation.

I rollen som presschef leder du pressavdelningens proaktiva och reaktiva arbete med att öka Sverigedemokraternas synlighet i traditionella medier. Det strategiska arbetet sker i nära samverkan med partiets representanter och övriga tjänstemannaavdelningar, men som presschef har du ett övergripande ansvar för att samordna och planera insatser för att stärka Sverigedemokraternas varumärke i mediekanaler. Du ansvarar även för analys och utvärdering av extern kommunikation, medierådgivning till partiledning och företrädare, krishantering och ett löpande utvecklingsarbete av Sverigedemokraternas pressavdelning. Tjänsten innefattar även personalansvaret för avdelningen.

En viktig del av arbetet som presschef innefattar att identifiera nyhetsvärdiga frågor i förhållande till behov och medieutrymme och att paketera partiets politik, budskap och utåtriktade kommunikation i ett slagkraftigt och förtroendeskapande format. I arbetet ingår att samverka med stora delar av Sverigedemokraternas riksorganisation, att för partiets räkning bygga och underhålla medierelationer samt att tillsammans med pressavdelningens medarbetare anamma ett helikopterperspektiv i förhållande till medielandskapet, samhällsdebatten och den politiska utvecklingen. Att snabbt sätta sig in i komplexa ärenden och utifrån snabba skeenden bereda kommunikativa budskap är en viktig del av det dagliga arbetet. I rollen ingår också att vid behov själv företräda Sverigedemokraterna i medier och andra sammanhang.

Ansvarsområden
Arbetet innefattar men begränsar sig inte till följande ansvarsområden:

  • Att identifiera frågor, format och perspektiv för utåtriktad kommunikation som stärker Sverigedemokraternas varumärke och förtroendet för den samhällsförändring partiet strävar efter.
  • Att med personalansvar leda det operativa arbetet och utvecklingsarbetet vid pressavdelningen.
  • Att utgöra presskontakt med förekommande pressjour samt att vid behov själv uttala sig till press och övrig media.
  • Att beställa, kvalitetsgranska och själv ta fram material som är ägnat för utåtriktad kommunikation, som debattartiklar, pressmeddelanden och intervjuunderlag.
  • Att hantera kriskommunikation och samordna internt krishanteringsarbete.
  • Att samverka med riksorganisationens olika funktioner i planeringen av strategisk kommunikation.
  • Att medieträna och förbereda partiets olika företrädare inför medieframträdanden.
  • Att bygga och upprätthålla goda relationer med nyhetsredaktioner och politiska journalister.
  • Att utveckla Sverigedemokraternas pressarbete och stärka partiets mediala genomslag och bildsättning.
  • Att tillsammans med partiets andra avdelningar planera och genomföra större evenemang som Landsdagar, Almedalsveckan mm. 

Kompetens och egenskaper
Arbetet förutsätter att du har mycket stor kommunikativ läggning och har en utpräglad förmåga att samarbeta och bygga relationer. Du bör vara van att hantera olika typer av förfrågningar från medier och ha en säljande personlighet. Du bör ha flerårig arbetslivserfarenhet inom press- och mediearbete eller PR och en mycket god språklig och stilistisk förmåga. Du behöver också ha god kännedom om det politiska landskapet liksom för Sverigedemokraternas politik och organisation samt den svenska lagstiftningsprocessen.

Som presschef behöver du vidare ha synnerligen god insyn i det journalistiska arbetssättet och ett stort befintligt professionellt nätverk i mediebranschen och till nyhetsredaktioner. Du bör också ha intervjuvana och erfarenhet av krishantering.

Du behöver som presschef också ha ledarskapserfarenhet. I rollen ingår personalansvar och operativt ledarskap för en grupp pressekreterare och pressassistenter. 

Utbildningsbakgrund på högskolenivå inom kommunikation, PR eller journalistik är meriterande, gärna i kombination med annan samhällsvetenskaplig utbildning i t.ex. statskunskap, juridik eller nationalekonomi.

Som presschef för Sverigedemokraterna delar du naturligtvis våra värderingar och har ett gediget politiskt intresse. Det är en fördel om du har en organisatorisk bakgrund i Sverigedemokraterna eller närstående organisationer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper samt ett glatt, öppet och positivt förhållningssätt. 

Formellt om tjänsten
Arbetsort:                          Riksdagskansliet i Stockholm.
Arbetstid:                           Oreglerad arbetsid
Lön:                                     Fast månadslön, individuell lönesättning.
Kollektivavtal:                   Unionen och Akademikerförbunden

Viktigt att veta är att samtliga anställningar vid Sverigedemokraternas riksdagskansli omfattas av säkerhetsprövning. Säkerhetsprövningen äger rum före anställning kan ske och omfattar en personbedömning, inhämtande av anställnings- och utbildningsbevis samt referenser. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass enligt 17 § säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsklassade anställningar omfattas utöver säkerhetsprövningen även av en registerkontroll. 

Matchar du beskrivningen?
Mejla din ansökan med personligt brev och meritförteckning till
rekrytering.polsek@sd.se. Ange ”Presschef” i ämnesraden.
Du kan även skicka ytterligare frågor du har om tjänsten till den adressen. Nämn i så fall ”Fråga” i ämnesraden. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan

Fackliga kontaktpersoner
Akademikerföreningen: Karl Efraimsson
072-736 60 75
karl.efraimsson@riksdagen.se

Unionen: Joakim Larsson:
070-818 12 81
joakim.larsson@riksdagen.se