Lediga tjänster

Lediga jobb

Sverigedemokraterna växer snabbt och behöver tillsätta följande tjänster:

Du kan även skicka en spontan ansökan med CV till rekrytering@sverigedemokraterna.se

Vår politik når ut till allt fler människor. Som politiskt parti har vi haft en stark tillväxt på kort tid och därför befinner vi oss nu i ett läge med stort rekryteringsbehov av ett antal tjänster inom allt från specifika spetskompetenser till olika ansvars- och chefsnivåer.

För oss innebär en rekrytering inte bara att tillsätta en tjänst, en rekrytering innebär också att vår organisation tillförs nya kompetenser och erfarenheter.

Vi sätter stort värde på att ha engagerade och nöjda medarbetare och vår målsättning är att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi vet att medarbetarna är den viktigaste resursen för framgång.