Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, tillika ledamot i sin hemkommun Uppvidinges kommunfullmäktige, kommenterar att Sverigedemokraternas motion om ekonomiska åtstramningar för partierna röstats ned, samt att partiet inte fått gehör för andra besparingar på den politiska verksamheten. Bland annat har man yrkat på att en kostsam konferens för politikerna ska ställas in.

Mattias skriver:

Min hemkommun Uppvidinge befinner sig i allvarlig ekonomisk kris och står nu inför de största underskotten på många decennier. En del av förklaringen är att Sjuklöverns politiker på riksnivå i åratal har lämpat över kostnader för invandringen på kommunen.

Socialnämnden, som bland annat hanterar äldreomsorgen, är den nämnd som måste göra störst neddragningar de kommande åren. Dagverksamheten, där bland annat sjuka och funktionshindrade äldre, som fortfarande bor hemma och vårdas av anhöriga, får en chans att komma ut och delta i sociala och kulturella aktiviteter och som ger anhörigvårdarna någon timmes avlösning, är den första verksamheten som hotas av sparbetingen. Fler lär följa.

I tider som dessa anser Sverigedemokraterna att vi från de politiska partierna bör visa solidaritet och omtanke om våra svagaste kommuninvånare och de vardagshjältar som vårdar dem, genom att också ålägga oss själva ett sparbeting och dra vårt strå till stacken.

Vid gårdagens budgetfullmäktige yrkade vi därför på att det kommunala partistödet skall dras ned med 10 % tills dess att kommunens ekonomi är i balans samt att de pengar som sparas skulle föras över till socialnämnden och användas för att försöka rädda dagverksamheten för de gamla. I kommunstyrelsen har vi också yrkat på att en mycket kostsam utbildningskonferens för politikerna skall ställas in och att en icke avgörande renovering av en dansbana skall genomföras på ett mindre kostsamt sätt.

Om vi hade fått stöd för samtliga av dessa ståndpunkter så hade dagverksamhetens framtid kunnat vara tryggad. Det fick vi dock inte. SD stod ensamma. Med visst stöd av Landsbygdspartiet i partistödsfrågan.

Politik handlar om prioriteringar. Uppvidinges styrande makthavare har visat att man prioriterar lyxkonferenser, pengar till de egna partierna och dans och nöjen framför att ge kommunens sjuka och äldre en dräglig tillvaro.

Detta kommer vi att påminna väljarna om fram till 2022.