Medlemsrekord under 2014

Sverigedemokraterna fortsätter att öka i medlemsantal. Under supervalåret 2014 ökade partiet med 34 procent och gick från 11.876 medlemmar den 31 december 2013 till 15.871 den 31 december 2014. Även fler kvinnor söker sig nu till partiet och utgör nu snart var fjärde medlem, vilket kan jämföras med var femte år 2010.

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterar:

– Det är riktigt roligt att följa partiets medlemstillväxt. På bara två år har vi fördubblat antalet medlemmar och nu attraherar vi allt fler kvinnor. Det är fortfarande en skev fördelning mellan män och kvinnor men vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att vår politiska breddning sedan riksdagsinträdet och våra förbättringsförslag och satsningar inom den offentliga sektorn, vilket är en kvinnodominerad sektor, har gjort att allt fler kvinnor attraheras av partiet.

– Över hela landet växer partiet men procentuellt utmärker sig norra delarna där partiet ökar i medlemsantal med mellan 53 till 62 procent jämfört med föregående år. Åldersmässigt ligger partiet stabilt sedan flera år i de olika ålderskategorierna med nästan var fjärde medlem mellan 46-55 år.

Ålder
16-25 år: 4 % (-1)
26-35 år: 13 % (0)
36-45 år: 18 % (0)
46-55 år: 23 % (+1)
56-65 år: 19 % (0)
66-75 år: 16 % (0)
76- år: 6 % (0)
Medelålder: 51,5 år (51,4)

Kvinnor/män
Kvinnor: 23 % (+2)
Män: 77 % (-2)

(Siffror inom parentes är jämförelse med föregående år)

Medlemsåret 2014 avslutas först den 31 mars, vilket innebär att antalet medlemmar kan öka ännu mer innan de som ej förnyat för 2015 stryks i månadsskiftet mars/april.

Senast ändrat: 5 januari 2015