blank

Nordiska rådet har i veckan haft sin årliga temasession. Sessionen är rådets högsta beslutande församling, där beslut fattats om frågor från kultur till miljö – ofta med partigruppen Nordisk Frihet som enda opposition till majoriteten.

Under sessionen röstade Nordisk Frihet emot att sätta ett mål för maximalt tillåten koldioxidutsläppsnivå för nya byggnader. 

Staffan Eklöf, ledamot i Utskottet för ett hållbart Norden, förklarar varför:

– Vi ser gärna gemensamma ansträngningar för att räkna ut och jämföra hur mycket utsläpp olika nybyggen ger i ett livscykelperspektiv. Det är viktigt inte minst för att det kan bidra till teknikutveckling för klimatsnålare byggprocesser och material – och därmed ge mer än lokal effekt på klimatutsläppen.

– Däremot är vi tveksamma till att ställa upp absoluta gränser för en dimension av medborgarnas verklighet. En god politik måste kunna väga olika intressen mot varandra. På så vis kan man ta hänsyn till medborgarnas behov och åsikter. Det är inte möjligt om man beslutar om absoluta, bindande mål.

För ytterligare kommentar, kontakta Staffan Eklöf direkt på: 070-380 12 66

Sändningar från diskussioner och debatter vid temasessionen finns att ta del av här: www.norden.org

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen