Oscar Sjöstedt om budgetarbetet:

– För SD:s del är det viktigt att M:s budgetmotion innehåller minskade utgifter för migration, eller åtminstone en plan för det. Dessutom vill partiet se satsningar på polis, försvar och kortare vårdköer.

– Finns detta med är sannolikheten väldigt hög att den får vårt stöd.

Skärmklipp från SvDs webbplats.