Påstått underåriga asylsökande som inte kan styrka sin ålder vid ansökningstillfället bör placeras under i en särskild kategori i väntan på en medicinsk
åldersutredning. Denna kategori bör inte omfattas av socialtjänstlagen med dess höga mottagningsstandard, utan istället ska särskilda gruppboenden ska upprättas för dessa migranter. Boenden ska ha en lägre standard och bemanning än nuvarande HVB-hem. Exempelvis bör sovsalar användas i en högre utsträckning istället för enkelrum – på samma sätt som det görs i Danmark. Enbart denna åtgärd kommer att sänka kostnaderna väsentligt för mottagningen av påstått underåriga asylsökanden, så att en del av Migrationsverkets anslag för boenden kan omprioriteras till andra behov. Samtidigt ska större fokus läggas vid principen att det är den sökande som ska styrka sin identitet, inklusive ålder.