Alla utlänningar som vill bo i Sverige och uppger sig vara barn, men inte uppenbarligen är det, bör genomgå medicinsk åldersutredning. Det är ett viktigt verktyg både för rättssäkerheten, men också för att skydda verkliga barn från att exempelvis placeras i boenden tillsammans med vuxna.

Sverigedemokraterna välkomnar den pågående utredningen kring detta, och ser fram emot ständigt förbättrade metoder i takt med teknikens och vetenskapens utveckling.