Det inte är försvarbart att äldre tvingas vänta på plats i särskilt boende medan nyanlända får plats utan dröjsmål. Vite för kommunen förbättrar inte för den enskilde varför möjligheten att ekonomiskt kompensera de äldre som inte får plats på ett särskilt boende på utsatt tid ska ses över.

Med fördel bör trygghetsboenden placeras i närheten av förskolor, skolor eller andra sammanhang, där barn finns närvarande. Barn och äldre har ofta ett positivt utbyte av varandra och skulle kunna höja de äldres känsla av att tillvaron är meningsfull, samtidigt som de äldres närhet och erfarenheter skulle kunna vara viktiga i barnens vardag.
Det är viktigt med bindande bemanning dygnet runt på särskilda boenden för äldre. Det ska finnas personal till hands då man behöver den, oavsett i vilken kommun man bor.

Allt fler rapporter angående äldre som råkat ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem presenteras. För att säkerställa äldres trygghet bör regeringen genom införandet av ett statligt öronmärkt bidrag stimulera kommuner att snarast installera någon form av nyckelfria lås. Ett sådant system förhindrar att obehöriga kan ta sig in i lägenheten genom att falskt utge sig för att vara anställda i hemtjänsten. Digitala nycklar medför en enkel hantering för personalen, hög säkerhet och ökad trygghet för brukaren då vanliga låsnycklar ej kan komma i oönskad cirkulation.
Många äldre människor mår bättre av att umgås med djur är det oftast inte tillåtet att ta med sitt sällskapsdjur vid flytt till ett äldreboende. Endast ett fåtal äldreboenden i landet erbjuder denna möjlighet vilket inte är tillfredställande. Tillgången till kategoriboende med husdjursprofil måste öka.