Sverigedemokraterna vill utöka möjligheterna att utkräva ansvar i de fall den som utövar eller har utövat makt inte håller sig till eller inom de angivna ramar och intentioner som meddelats av riksdagen eller på annat sätt åsidosatt vad som är rimligt att förvänta sig av någon i den aktuella tjänsteställningen. En första åtgärd är förstås att återinföra ett moderniserat och effektivt ämbetsansvar. Detta ansvar ska inte enbart gälla aktiva utan även avgångna ministrar och myndighetschefer.