Den 1 mars 2018 infördes det nya hårdare amorteringskravet, vilket innebär att nya bolånetagare som tar lån som överstiger 4,5 gånger den årliga bruttolönen måste amortera minst en procent per år – utöver det tidigare amorteringskravet.

Sverigedemokraterna är emot det andra (förstärkta) amorteringskravet då vi anser att effekterna och måluppfyllelsen av det första amorteringskravet inte har utvärderats. Det andra amorteringskravet påverkar framförallt individer under 30 år och försvårar för dessa att ta sig in på bostadsmarknaden.

Syftet med amorteringskravet är att motverka överdriven belåning och säkra den finansiella stabiliteten, men ännu har ingen utvärdering påvisat om det första kravet har varit utformat på ett rättvist sätt, som inte har gått utöver vad som kan anses nödvändigt för att begränsa utlåningen i relationen till en fortsatt välfungerade bolånemarknad.