Den 1 mars 2018 infördes det nya hårdare amorteringskravet, vilket innebär att nya bolånetagare som tar lån som överstiger 4,5 gånger sin årsinkomst innan skatt måste amortera minst en procent per år – utöver det tidigare amorteringskravet.

Sverigedemokraterna är emot det andra (förstärkta amorteringskravet) då vi anser att effekterna och måluppfyllelsen av det första amorteringskravet inte har utvädrats. Det andra amorteringskravet påverkar framförallt individer mellan 25-30 år (genomsnittsindividen under 25 år har redan sedan tidigare en nästintill obefintlig möjlighet att få ett bostadslån) och försvårar för dessa att ta sig in på bostadsmarknaden.

Syftet med amorteringskravet är att stävja belåningen och säkra den finansiella stabiliteten men ännu har ingen utvärdering visat på om det första kravet har varit utformat på ett rättvist sätt som inte har gått utöver vad som kan anses nödvändigt för att begränsa utlåningen i relationen till en fortsatt välfungerade bolånemarknad.