Sverigedemokraterna tycker det är självklart att man kan träffa kärleken över gränserna, och att människor som älskar varandra ska kunna leva tillsammans. Vi ser dock att detta i vissa fall kan utnyttjas och leda till utsatthet, vilket både individen och samhället får betala för. Vi vill därför skärpa reglerna för anhöriginvandring, för att ställa högre krav på försörjning, laglydnad, och anknytning.

Ett av våra viktigaste förslag rör försörjningskrav, alltså att anknytningspersonen som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och den person som han eller hon vill hämta hit. Ett sådant krav har i princip saknats i flera decennier. När den tillfälliga lagen infördes, efter migrationskrisen 2015, införde man äntligen ett visst generellt försörjningskrav för anhöriginvandring. Enligt detta måste anknytningspersonen i Sverige ha en viss inkomst och en viss bostad. Detta var positivt, men kraven är fortfarande så lågt satta att man redan vid första steget på Arlanda räknas som fattig. Så skapas inte sammanhållning.

Sverigedemokraterna anser därför att det existerande försörjningskravet ska utökas, först och främst genom att den nödvändiga minimiinkomsten höjs. Vidare ska anknytningspersonens inkomster vara stabila, och ska inte inkludera försörjningsstöd under en längre period före tidpunkten för ansökan. Den ansökande utlänningen i sin tur ska ordna med en heltäckande sjukförsäkring för den första tiden i Sverige, för att inte vara samhället till last. Slutligen vill Sverigedemokraterna att dessa krav ska gälla för all anhöriginvandring, alltså även för exempelvis anhöriga till arbetskraftsinvandrare, som hittills inte haft några krav alls.

Andra förslag som Sverigedemokraterna driver är att bekämpa fusk och missbruk kring anhöriginvandringen, främst genom skenförhållanden eller så kallade kedjetillstånd. Sverigedemokraterna ser med oro på den ökande utsattheten kring anhöriginvandringen, och vill därför att anknytningspersonen som vill hämta hit en familjemedlem inte ska vara dömd för våld eller hot mot en partner eller annan familjemedlem. Slutligen vill vi att DNA-tester kommer till användning oftare för att styrka släktskap, särskilt när det inte finns tillräcklig dokumentation i ärendet.