En ny antisemitism har tillåtits breda ut sig i Sverige. Hatbrotten ökar och många med judisk tillhörighet känner sig hotade av både nationalsocialister och islamister. I delar av landet har situationen blivit så allvarlig att personer av judisk tillhörighet tvingas flytta eller aktivt undviker att bära symboler förknippade med judendomen. Sverigedemokraterna anser att denna utveckling måste brytas och att hot och våld med antisemitiska förtecken måste bekämpas med samhällets samlade resurser. Sverigedemokraterna värnar den judiska gruppens ställning som nationell minoritet och dess betydelse för vårt gemensamma svenska kulturarv. Sverigedemokraterna ser även med oro på antisemitismens utbredning i omvärlden och vill att Sverige ska bidra mer på det internationella planet för att värna staten Israels rätt.