Myndighetens förtroende är lågt hos både arbetssökande och företag. Resultat i form av reguljära anställningar uteblir. Vi vill därför se en avveckling av Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Det finns flera framgångsrika internationella exempel där man öppnat upp arbetsmarknaden för privata aktörer. Detta måste dock ske under strikt kontroll och under kontinuerlig utvärdering.