Sverigedemokraterna anser att  arbetslöshetsförsäkringen bör vara en del av det generella försäkringssystemet och därmed vara helt statligt finansierad. Redan idag är a-kassan finansierad till ca 90% av skattemedel och bör därav omfatta alla löntagare.  Sverigedemokraterna förordar också en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag.