Sverigedemokraterna arbetar för att avskaffa ofrivilligt delade turer i offentlig sektor för att förbättra arbetsvillkoren för många kvinnor och män vars arbetsmiljö innebär en stor påfrestning. Vi vill också förlänga preskriptionstiden vid arbetsmiljöbrott, till fyra år för normalgraden och tio år för grova brott, då utredningar och ansvarsutkrävande för arbetsplatsolyckor är komplicerad. Vi vill också att samtliga företag som verkar på svensk arbetsmarknad ska rapportera in arbetsmiljöolyckor.