Sverige har en rik byggnadstradition som ska bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla, trygghet och identitet. Ny arkitektur behöver knyta an till äldre arkitektur. Det bidrar till identitetsskapande och bygger gemenskap. Ny arkitektur behöver knyta an till den svenska byggnadstradition och estetik som människor känner sig hemma i, trivs med och anser är vacker och tilltalande. Därför förordas kulturell planering. Lokalt är det viktigt att plocka fram områdets eller kommunens unika särart utifrån geografiska och historiska förutsättningar. Invånare ska också få medverka i utformningen av ny byggnation.