För att hela Sverige ska kunna försvaras mot en kvalificerad motståndare anser vi att en fältarmé med flera olika typer av brigader och ett väl spritt lokalförsvar är nödvändigt. Med befintliga anläggningar, materiel, yrkesofficerare, kontrakterade och värnpliktiga kan vi i dagsläget sätta upp två mekaniserade brigader. Ytterligare brigader bör sättas upp successivt i takt med att försvarsförmågan återupprättas. Målbilden bör vara att ha sju brigader samt tre stycken stadsskyttebataljoner. Stadsskyttebataljonerna bör grupperas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Frånvaron av ett effektivt luftvärn är en av de största bristerna i den befintliga krigsorganisationen. Luftvärnet är en av de viktigaste faktorerna för Sveriges försvarsförmåga, då vi annars saknar möjlighet att freda oss mot luftburna angrepp. Detta innebär att luftvärnssystem med kapacitet att möta hot från kryssningsrobotar måste anskaffas, och brigadluftvärnet förnyas.